KONSTHALL

LEIF ELGGREN
UNDER FREUD’S COUCH


Utställningsperiod:
28/3–27/4 2014

Första utställning på Verket är med konstnären Leif Elggren i samarbete med Galleri Niklas Belenius.

Utställningens titel Under Freud’s Couch baseras på fotografier och en ljudupptagning Leif Elggren gjorde på Freud Museet i London, 2013. Försedd med två digitala bandspelare och en analog, lade sig Leif Elggren under Freuds ikoniska divan och spelade in under en timme. Detta ljudverk tillsammans med tidigare fotografier och en tidskrift av Leif Elggren visas i utställningen Under Freud’s Couch på Verket mellan den 28 mars till och med den 27 april.

Leif Elggren är en konceptuell konstnär, född 1950, baserad i Stockholm. Han är utbildad på Kungliga Konsthögskolan och har sedan slutet av 1970-talet arbetat med både ljud- och visuell konst. Han är författare, bildkonstnär, performancekonstnär och kompositör. I hans konstnärskap utforskar han bland annat det undermedvetna, drömmar, subtila absurditeter och sociala hierarkier. Hans musik är ofta tänkt vara ett soundtrack till en visuell installation och kan vara allt från meditativa toner till elektroniska ljud.

Elggren har gett ut ett flertal skivor i sitt eget namn och som medlem av diverse grupper, på skivbolag som Ash International, Touch, Radium 226.05 och bolaget Firework Edition Records. Mer information finns även på hemsidan www.leifelggren.orgPRESS:
TEXT (PDF)
FOTO