KONSTHALL

THE ALPHABETS SESSION


The Session i samarbete med Verket presenterar:
Släppfest av The Alphabets Session.

17 april 2015
Galleri Verket
Hammarby Slussväg 2
Stockholm
16:00–22:00

(Även öppet lördag 18/3 11.00-16.00)

The Session är ett tematiskt fanzine av finaste DIY-anda baserat i Amsterdam och Stockholm. Varje nytt nummer har ett nytt tema och inte sällan ett nytt format. Det kan vara i form av en skiva, hemsida, film, trycksak eller något annat som passar temat i fråga. The Session bildades i Amsterdam 2007 och har så här långt publicerat 15 nummer. Nu släpps nummer 16 (The Alphabet Session) på Galleri Verket i Stockholm.

The Session består av följande personer: Tomas Adolfs, Staffan Björk, Orpheu de Jong, Matthias Kreutzer, Kalle Mattsson, Jens Schildt (design och koncept till The Alphabet Session), Tarja Szaraniec och Monica Tormell.

Nummer 16 av The Session går under namnet The Alphabet Session och innehåller ett tredimensionellt alfabet (A–Z) skapat tillsammans av 26 kreatörer inom olika konstnärliga områden. Varje deltagare bjöds in att göra en tredimensionell tolkning av en bokstav ur det latinska alfabetet.

Den 17 april visar vi det kompletta alfabetet ihop med tidigare utgåvor av The Session på galleri Verket i Stockholm från klockan 16.00. Det kommer finnas musik, dryck och offsettryckta The Alphabet Session till förtäring och försäljning.

The Alphabet Session innehåller bidrag från följande personer:

A BASTION Brita Lindvall & Alexandra Falagara i samarbet med Minda Jalling
B Peter Andersson
C Tarja Szaraniec
D Dear Reader
E Fanny Stenberg
F Barbara Hennequin
G Jens Schildt
H Matthias Kreutzer
I Ninna Berger
J Mark Isitt
K Eva Wilsson
L Tomas Adolfs
M Eriksen/Brown
N Emelie Östergren
O Monica Tormell
P Albin Karlssson
Q Orpheu de Jong
R Louise Kelpe
S Kalle Mattsson
T Gustaf Kjellin
U Anna Platt
V Karl Grandin
W Simon Anund
X Amanda Ejnar
Y Staffan Björk
Z Aron Kullander-Östling

Välkommen!FOTO