KONSTHALL

NADINE BYRNE
HI MOM


Utställningsperiod:
10/10-25/10 2014

Verket presenterar utställning "Hi Mom" av konstnären Nadine Byrne, (f. 1985) baserad i Stockholm. Hennes konstverk berör ämnen som ritual, tro och alternativa sociala strukturer kombinerat med ett återkommande utforskande av personliga erfarenheter. Hon arbetar utifrån flera olika media som ger sig uttryck i skulptur, textil, teckning, måleri, film och ljud.

I utställningen visas en serie skulpturer av textil, keramik och trä tillsammans med teckningar, ett antal större målningar samt broderier. Serien utgår ifrån textilier och färdiga och ofärdiga verk som Byrnes mor lämnat efter sig efter sin bortgång. Genom att skapa egna verk baserade på sin mors konstnärliga produktion har Byrne etablerat en kommunikation mellan dem som transcenderar tid och rum.

För utställningen har Byrne även gjort teckningar som är direkta avbildningar av verk gjorda av hennes mor, som sedan i sin tur legat till grund för en serie broderier under namnet ”Echoes”. Seendet är aldrig så starkt som när det används för att avbilda, och genom att återuppföra sin mors verk gång på gång på olika sätt är det som att Byrne hoppas på att få syn på något nytt. Att de, och i förlängningen hennes mor, ska berätta något för henne.

Det textila materialet i sig blir för Byrne en symbol för modern och i bearbetandet av materialet bearbetas också förlusten och sorgen på ett personligt sätt. I skulpturerna i serien ”Hi Mom” återfinns tyger som Byrne ärvt av sin mor, tyger som bär på minnen av ett liv. Tyger som känns igen från gympapåsen i lågstadiet, klänningen som modern bar, gardinerna från barnrummet. Byrne har i flera år arbetat med textil, bland annat genom att skapa ett eget tillvägagångssätt för att färga och manipulera tyg. Hon har liknat denna färgningsprocess vid en ritual, bland annat i filmen ”How Pure is The Journey” (2012). Ingången till det textila arbetet var redan från början de ärvda tygerna och i ”Hi Mom” tillåts dessa ärvda tyger och tyger som Byrne själv skapat föra en dialog. I denna utställning har Byrne även låtit sina färgade tyger transformeras till målningar genom att spänna dem på ram.

Nadine Byrne gick ut Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2011 och har ställt ut både i Sverige och internationellt bland annat på Konstmuseet i Norr, Kiruna, Onomatopee, Eindhoven och senast på utställningen Biotop på Biologiska Museet. Hon har även uppträtt med ljudprojekten The Magic State och Ectoplasm Girls (tillsammans med systern Tanya Byrne) på bland annat Issue Project Room, NYC och Netmage Festival, Bologna.FOTO